Protocol de seguretat COVID-19

Protocol de seguretat als nostres equipaments

A causa de l’alarma sanitària en la qual estem immersos ja fa uns mesos, amb la previsió que encara pot durar uns mesos més i de cara a l’inici d’aquest curs escolar, ens hem vist en l’ obligació de prendre un seguit de mesures per garantir la seguretat tant dels nostres alumnes i visitants com també de l’equip humà de Calafell Històric.

Així, partint de les activitats que hem ofert els cursos anteriors, hem revisat cada una d’elles per garantir les mesures higièniques i de seguretat imprescindibles en aquests moments, que us detallem a continuació.

Visites

A la Ciutadella Ibèrica tenim una gran zona de pícnic que permetrà a les escoles poder esmorzar o dinar amb els seus grups estables i sense tenir contacte de proximitat amb els altres i per tant, mantenir la distància de seguretat. En el cas del Castell, aquest està rodejat d’una gran zona amb parcs i jardins, que també permet mantenir la seguretat entre els grups. Tant en un equipament com en l’altre no rebrem més d’una escola per dia.

Totes les activitats es realitzaran amb l’ús obligatori de la mascareta. Tots els equipaments disposen de gel hidroalcohòlic que està a disposició dels alumnes i professors que ens visitin. Les visites guiades les farem mantenint els grups estables que vénen de l’escola i mantenint les distàncies interpersonals. Cada grup només tindrà contacte amb un dels nostres educadors per minimitzar els riscos de contagis.

Gran part de l’activitat és a l’aire lliure fet que permet mantenir les distàncies de seguretat, segons els alumnes de què consti cada grup estable, triarem un recorregut o altre, escollint aquells espais que ens permetin mantenir totes les normes de seguretat vigents.

Tallers

Pel que fa als tallers, cada un d’ells compta amb uns recursos didàctics diferents i per tant hem individualitzat les mesures de seguretat adaptant-les a les especificitats dels materials.

L’art a les teves mans, Promeses de Fang, Escriptura i Moneda i Aprenem a ser arqueòlegs, consten de kits personalitzats de material que l’equip d’educadors deixarem preparat i desinfectat per tal que n’hi hagi un per a cada alumne.

El teixit en el món dels ibers, té una primera part introductòria de treball amb petits grups. El material estarà prèviament desinfectat i cada alumne es rentarà les mans abans i després de fer aquesta part de l’activitat. La resta del taller estarà preparat el material individualitzat per a cada alumne.

Taller de construcció. Els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar, cada una de les 4 tècniques constructives, assegurant que no hi hagi contacte entre un petit grup i l’altre, al mateix temps que l’equip de Calafell Històric desinfectarà totes les eines utilitzades.

Taller de pa. De moment durant aquest primer trimestre no oferirem aquesta activitat, ja que no podem garantir suficients mesures de seguretat per als alumnes. Segons l’evolució de la crisi sanitària es valorarà tornar-lo a oferir de cara al gener.