Visita d'estudi a les mines de Bellmunt

 

El dimarts 26 de maig vam visitar les Mines de Plom de Bellmunt (Priorat) com a part de la formació que estem fent els educadors de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Un cas ben conegut d’extracció de metalls és el de la regió de Bellmunt del Priorat, on hi ha importants jaciments de galena (el mineral que convertirem en plom), que ja era explotada durant l’època Bronze Final – Primer Ferro (2005: SANTACANA I SANMARTÍ). L’objectiu de la visita era conèixer l’extracció de galena i la seva posterior transformació en metall per completar el projecte en el que estem treballant actualment.

A través de l’experimentació estudiarem tot el procés de transformació de la galena en plom i l’ús d’aquest per fer objectes com per exemple projectils de fona i ploms de pesca.  Després d’aquesta fase volem continuar experimentant amb altres metalls com el bronze per al que és necessiten coneixements més complexos de metal·lúrgia (es tracta d’una aliatge de coure i estany). És per aquest motiu que la primera fase se centra en el plom. 

Per començar aquest projecte hem escollit com a objecte que farem de plom la moneda, tot i saber que les ibèriques no estan documentades que fossin de plom. S’ha pres aquesta decisió perquè els materials utilitzats per a encunyar moneda ibèrica (bronze i plata) són més difícils de treballar que el plom i per poder aprofitar aquests coneixements per a un altre projecte que hi està relacionat en el que encunyarem moneda. En aquesta experimentació torrarem la galena, la fondrem a 327,4 ºC i en farem petites peces en forma de moneda de plom en un motlle que nosaltres mateixos hem fet. Un cop el plom s’ha refredat podrem encunyar una moneda on apareixen imatges com la del cavall, molt important en el món iber .

 


En aquesta formació hem pogut valorar la importància del plom des de l’Antiguitat i compartir coneixements sobre com s’ha treballat aquest metall al llarg de la història. De la visita podem destacar la conservació dels edificis originals de la fàbrica Minas del Priorato S.A., actualment convertits en el Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat (MNACTEC), i la musealització de la primera galeria de la Mina Eugènia que permet conèixer les feines dels miners i les tècniques d’extracció del plom en època contemporània i endinsar-nos en el món de la geologia.