Formació sobre projectes europeus amb vistes a l'estratègia "Europa 2020" de la UE

Davant la finalització del periode estratègic i pressupostari 2007-2013, és hora de començar a conéixer la nova estratègia socioeconòmica de la Unió Europea, l'anomenada "Europa 2020" i el nou periode pressupostari europeu 2014-2020 per poder participar en nous programes europeus i poder accedir a noves convocatòries de programes europeus.

 

La Ciutadella Ibèrica de Calafell, des de 2010 i amb l'objectiu de posar en valor el jaciment a nivell europeu i ampliar coneixments i millorar a través de bones pràctiques en programes europeus, està particpant en projectes relacionats amb l'àmbit educatiu i cultural. De 2010-2012 vam participar en el projecte Didarchtik, (Grundtvig, Lifelong Learning Programme) i des de 2011 fins 2015, som coordinadors del projecte plurianual OpenArch (Culture Programme), cooperació internacional que compta amb 11 socis de 8 països diferents.

Atès que conéixer "Europa 2020" és essencial per continuar participant en projectes europeus en el futur i continuar aprenent molt a nivell europeu, el nostre tècnics de projectes, en Manel Gómez, va assistir al VI Curs de la Unió Europea que va tenir lloc els dies 14 i 15 d'octubre a Barcelona a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya.

El curs  ("Governs locals actius a la UE: de la teoria a la pràctica") estava adreçat a governs locals que participen o han participat en projectes europeus i que volen saber una mica més sobre "Europa 2020", com preparar i gestionar projectes amb certes garanties oferint alguns "tips" a tenir en compte.

El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, va obrir el curs amb una introducció sobre el periode pressupostari 2014-2020. El consultor Joaquim Millan, va continuar amb la formació amb temes com la participació en xarxes, l'agència local europea i nocions bàsiques de com preparar, presentar, executar i tancar un projecte europeu.

El curs va cloure amb dos casos pràctics d'èxit en projectes europeus a Catalunya, amb les aportacions a càrrec d'en Nacho Compans (Europe Direct - Ajuntament de Lleida) i en Joan Chicón (Servei de Relacions Internacionals i Universitats - Ajuntament de Terrassa).

Agraïm a la Federació de Municipis de Catalunya la organització d'aquest curs, així com a tots els particpants.