CONTRACTACIÓ INFORMADOR/A DEL PATRIMONI A TEMPS PARCIAL

Avui, 22 de juny del 2017, s'han publicat al BOPT la convocatòria i les bases per a la contractació d'un lloc de treball com a informador/a de patrimoni de l'Organisme Autònom Municipal - Fundació Castell de Calafell a temps parcial (75% de la jornada laboral).

Funcions a realitzar:

- Atenció al públic general

- Realitzar visites guiades i activitats didàctiques 

- Realitzar tasques de manteniment quotidià 

- Realitzar tasques administratives o de caràcter divers

- En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

El període de presentació d'instàncies és del 23/06/2017 al 03/07/2017.

Al següent enllaç podreu trobar les bases: http://calafell.cat/sites/default/files/10_Anunci_bases_sollicitud.pdf