Treball en xarxa

EXARC

Des de Patrimoni Històric treballem conjuntament amb altres museus o institucions en projectes comuns, bé de forma puntual o bé en el marc de xarxes professionals especialitzades, com l'Exchange on Archaeological Research and Communication (EXARC).

La Ciutadella Ibèrica de Calafell és membre des de l'any 2007 de la xarxa internacional EXARC, una organització afiliada al Consell Internacional de Museus (ICOM) sobre museus arqueològics a l'aire lliure, arqueologia experimental, tecnologies antigues i interpretació.

http://exarc.net/

Ruta dels Ibers

La Ciutadella Ibèrica forma part del projecte de turisme cultural Ruta dels Ibers, liderat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya amb l'objectiu de difondre els principals jaciments ibers a Catalunya.

L'esdeveniment principal de la Ruta dels Ibers és el Cap de Setmana Ibèric.

http://www.mac.cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers

Patrimoni Cultural – Educació

Aquesta iniciativa de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, vol donar a conèixer l'oferta educativa existent a un ampli ventall d'equipaments patrimonials de Catalunya i fomentar un espai de participació conjunta. Des de Calafell Històric ens hi hem sumat per tal de fer visible aquesta oferta i participar-hi com a agents educatius.

http://culturaeducacio.gencat.cat/