Reunions d’Arqueologia

Aquestes reunions científiques venen celebrant-se des de l’any 2000, de forma bianual, amb la finalitat de divulgar el món de l’arqueologia ibèrica i les reconstruccions arqueològiques.

Des de la primera edició, les reunions s’han organitzat des dels dos grups de recerca de la Universitat de Barcelona, vinculats al projecte científic i didàctic de la Ciutadella Ibèrica (DIDPATRI – Didàctica del Patrimoni – i  GRACPE – Grup de recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia -) . Des de l’any 2007, les reunions també s’organitzen conjuntament amb l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica).

Els temes i publicacions fins el moment, han estat:

  • BELARTE, M. C., POU, J., SANMARTÍ, J., SANTACANA, J. (editors científics): Tècniques constructives d’època ibèrica i experimentació arquitectònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 20, 21 i 22 de gener del 2000). Arqueomediterrània 6., 2001. 244 pàg.
  • SANMARTÍ, J.; UGOLINI, D.; RAMON, J.; ASENSIO, S. (eds.): La circulació d’àmfores al Mediterrani occidental durant la protohistoria (segles VIII-III a.C.): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts. Actes de la II Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 2002). Barcelona: Arqueomediterrània, 8
  • BELARTE, M.C.; SANMARTÍ, J. (eds.): De les comunitats locals als estats arcaics. Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Novembre 2004). Barcelona: Arqueomediterrània, 9.
  • BELARTE, M.C. (ed.): L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (Ier mil·lenni aC). Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Març 2007). Barcelona: Arqueomediterrània 11. 2009.
  • BELARTE, M.C.; VALENZUELA, S. (eds): Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil.leni aC a la Mediterrània occidental. Actes de la V Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Abril 2009). Barcelona: Arqueomediterrània 12, 2011.
  • En premsa: Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció ”in situ” a debat (VI Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell, 2011).
Partner of