Treball amb la comunitat local

Entenem el patrimoni històric municipal obert al públic com a equipaments amb potencial per a desenvolupar un diàleg amb la comunitat local i promoure sinergies que ajudin a apropar el patrimoni a tothom i que tothom senti el patrimoni com a propi. Per això volem fomentar iniciatives per implicar la comunitat local a emprendre accions en aquest sentit, col·laborant en projectes vinculats a posar en valor el patrimoni local.

Treballem també per la inclusió social amb projectes educatius amb les escoles locals, com l'Aula de Diversitat, l'Adopta un Monument o amb la Unitat d'Escolarització Compartida. Altres accions inclouen la promoció del diàleg intercultural amb persones migrants o col·laboracions amb el Consorci per a Normalització Lingüística, amb l'objectiu de fomentar la cohesió social oferint visites al patrimoni a persones nouvingudes al municipi.

Actualment, col·laborem també amb associacions culturals estretament vinculades al patrimoni històric com l'Associació Amics del Patrimoni de Calafell o el grup de reconstrucció històrica Ibercalafell i s'està treballant en projectes de dinamització de La Confraria amb la col·laboració d'entitats locals relacionades amb activitats de la mar.