Projectes científics

Reunió Internacional d’Arqueologia

Des de l'any 2000, l'Ajuntament de Calafell coorganitza conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i altres institucions unes reunions periòdiques de caràcter acadèmic amb la participació de ponents especialitzats en el tema que la comissió científica proposa a cada reunió, fent de les trobades a Calafell un esdeveniment de referència com a fòrum d'investigadors.

Del 6 al 8 d'octubre del 2016, va tenir lloc al Centre Cívic Cinema Iris la 8a reunió, que va comptar amb ponents provinents d'Espanya, França, Itàlia i Grècia amb el tema "La metal·lúrgia del ferro i la formació de societats complexes al Mediterrani occidental (1r mil·lenni aC)".

  • I Reunió (20-22 de gener del 2000): Tècniques constructivisme d'època ibèrica i experimentació arquitectònica a la Mediterrània
  • II Reunió (21-23 de març del 2002): La circulació d'àmfores al Mediterrani occidental durant la protohistòria (segles VIII-III aC): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts
  • III Reunió (25-27 de novembre del 2004): De les comunitats locals als espais arcaics: la formació de societats complexes a la costa del Mediterrani occidental
  • IV Reunió (6-9 de març del 2007): Espai domèstic i l'organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (1r mil·leni aC)
  • V Reunió (16-18 d'abril del 2009): Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·leni aC a la Mediterrània occidental
  • VI Reunió (10-12 de març del 2011): Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat / Interpretation spaces for archaeological heritage: discussions about in situ reconstructions
  • VII Reunió (7-9 de març del 2013): Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria
  • VIII reunió (6-8 d'octubre del 2016): La metal·lúrgia del ferro i la formació de societats complexes al Mediterrani occidental (1r mil·leni aC)

Les actes de les reunions estan publicades a la col·lecció ARQUEO MEDITERRÀNIA, editades per l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona i l'ICAC.

A la Ciutadella Ibèrica disposem d'exemplars a la venda de les publicacions corresponents a les reunions de 2009 fins a la de 2013.

Arqueologia experimental

La Ciutadella Ibèrica, a banda de ser un equipament patrimonial d'importància com a element turístic i també com a referent didàctic, també té com a missió impulsar i fomentar l'arqueologia experimental d'època protohistòrica, concretament d'època ibèrica.

En aquest sentit, el jaciment és en si mateix un centre d'arqueologia experimental, pioner de les reconstruccions in situ aplicant criteris científics. Va esdevenir el primer jaciment arqueològic de l'Edat del Ferro a la Península Ibèrica on es va implementar un projecte a càrrec d'investigadors de la Universitat de Barcelona, de reconstrucció volumètrica experimental des de l'any 1992 fins a l'actualitat, que ha convertit l'assentament en un museu arqueològic a l'aire lliure que permet alhora transmetre el coneixement del nostre passat a un ampli ventall de tipologies de visitants.

App Calafell Open Air Museum

Investigadors del Grup de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS) de la Universitat de Barcelona han creat una aplicació mòbil, Calafell Open Air Museum, com a eina divulgativa del patrimoni, per facilitar a través de les noves tecnologies, el coneixement sobre el jaciment.

L'aplicació, disponible per a descàrrega gratuïta en sistemes Android i iOS, té la particularitat de funcionar per sistema de geolocalització. Una vegada descarregada i en funcionament, el dispositiu avisa el visitant quan detecta un dels punts de geolocalització i s'activa la informació, que inclou imatges en 3D del jaciment.

Aquest projecte compta amb finançament I+D EDU 2011-28684 del Plan Nacional I+D 2008-2011 del Ministeri d‘Economia i Competitivitat.