Acords de col·laboració

L'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell té acords de col·laboració amb diferents institucions amb la finalitat de difondre el patrimoni històric municipal i fer-lo més visible.

  • Agència Catalana de Joventut: Carnet Alberguista (XANASCAT) 
  • Agència Catalana de Joventut: Carnet Jove
  • Associació Comercial de Calafell Poble
  • Associació de Gestors del Patrimoni Cultural de Catalunya (AGePaCC)
  • Institut Català d'Arqueologia Clàssica
  • Institut Ramon Muntaner: Carnet RECERCAT 
  • Societat Catalana d'Arqueologia
  • Universitat de Barcelona – Àrea d'Arqueologia i Didàctica de les Ciències Socials