Convenis

Hem establert convenis amb les diferents institucions:

  • UB – Universitat de Barcelona
  • ICAC – Institut Català d’Arqueologia Clàssica
  • EXARC – Xarxa internacional de museus d’arqueologia a l’aire lliure
  • Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ruta dels Ibers
  • Beta Analytics System – Empresa d’anàlisis radiocarbòniques anglo – americana
  • Productora Lavinia – per la filmació d’un documental a la Ciutadella Ibèrica
  • Societat Catalana d’Arqueologia
  • Hotel Fonda Antiga
  • Hotel Sol y MarClub Català de Cultura (TresC)
Partner of