Adopta un Monument

Projecte per vincular les escoles locals amb el seu patrimoni històric-arqueològic, per a que sigui utilitzat com a recurs didàctic de qualitat. El projecte incial Adopta un monument pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius entorn a un element patrimonial proper. Durant el curs 2010 – 2011 es va realitzar una prova pilot amb l’Escola Mossèn Cinto de Calafell i, veient-ne els resultats, es va decidir exportar el projecte a altres centres educatius.

Per aquest projecte es compta amb la col·laboració del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

Partner of